Please update your Flash Player to view content.

Pierre Robin Sendromu

Pierre Robin Sendromu 

Pierrre Robin Sendromu ilk olarak 1920 yılında Pierre Robin tarafından tanımlanmıştır.

Tipik olarak mikrognati ve relatif makroglossi ile yarık damak bileşenleri ile karekterize bir durumdur. İlerleyen yaşlarla birlikte mental retardasyon ve kas anomalileri gibi belirtiler eklenmekte. Ülkemizde birçok uzman Pierre Robin Sendromu konusunda bilgi sahibi değildir . 

Yeni doğan bebeklerde alt ve üst çenenin gelişmemiş olduğu durumlarda, yenidoğan bebeklerde yutma zorluğu görülmekte. Bu durum dilin arkaya kaçmasına neden olmakta.

Larenksin geriye ve yukarıya yer değişimi ile oluşan yutma bozuklukları, solunumunda da problemlere neden olmakta. Bu da yenidoğan bebeklerde nefes almayı zorlaştırmakta, doktor kontrolünde tedavi edilmediğinde sakatlık, hatta ölümlerle sonuçlanmakta.

Kalp hastalıkları, fıtıklar, inmemiş testis, gelişme geriliği, sağırlık, yarık damak ve yarık dudak, kafatası anormallikleri gibi problemlere neden olan Pierre Robin sendromu, gözlerde ise katarakt, normalden küçük gözler, retinal gelişme gerilikleri ve optik sinir gelişme geriliğine neden olur. Yarık damak ve yarık dudak, tedavisi mümkün olduğundan, Pierre Robin sendromuna bağlı yarık damak ve yarık dudak hastalıklarında, cerrahi operasyonlara başvurulmaktadır.