Please update your Flash Player to view content.

Koltuk Altı Aşırı Terlemesi ve Kokusunun Kalıcı  Tedavisi

Terleme tüm sağlıklı insanlarda olması gereken vücudun su, tuz ve ısı dengesini sağlayan fizyolojik bir olaydır. Ancak koltuk altından aşırı terleme ve sonucunda oluşan kötü kokular günümüz modern insanının sosyal hayatını önemli derecede etkilemekte, sonuç olarak da ciddi psikolojik sorunlara bile neden olabilmektedir. Koltuk altında bulunan ter bezlerinin fazla çalışması sonucunda aşırı terleme ve burada bulunan bakteriler nedeniyle kötü, hoş olmayan bir koku ortaya çıkmasına neden olmaktadır.Deodorant veya parfüm kullanımı bu kokunun oluşmasını bir derece azaltsa da tamamen ortadan kaldırmaz. Yaz aylarında da sıcağın etkisi ile terleme daha da artmaktadır.

Geçici çözümler;

Tıbbi tedavi  için pek çok yöntem kullanılmaktadır. Bir toksin olan Botox en çok uygulanan yöntemdir. Bu toksin buradaki ter bezlerine gelen sinirleri bloke ederek aşırı terlemeyi durdurur. Ancak her sefer için oldukça pahalı olan bu yöntem ( seansı yaklaşık 500-750 $) geçici bir çözüm sağlar. 4-6 ay sonra ilacın etkisi geçtiği için hastalar yeniden aşırı terlemeye başlar. Hastalar  tedaviyi tekrar tekrar yaptırmak zorunda kalır ve hem devamlı bir maliyet ortaya çıkar hem de tekrar tekrar iğne olarak ağrı çekmesine neden olur.

Eski Yöntemler;

Bunun dışında eski yöntemlerden olan göğüs boşluğunu açarak buraya gelen sinirleri kesmek veya  koltuk altı derisinin ter bezleri ile birlikte çıkarılması ve sonra başka yerden alınan deri ile onarım gibi ağır cerrahi ameliyatlarda uygulanmakta ancak hastalarda kalıcı izlere neden olduğu için plastik cerrahlar ve hastalar tarafından pek tercih edilmemektedir.

Yeni uygulama;

Bu anda en çok kullanılan yöntem; lokal anestezi altında basitçe yapılabilen uygulama da koltuk altından yapılan küçük kesilerden girilerek sadece aşırı terlemeye neden olan bezler çıkarılmakta ve deri sağlam kalmaktadır. Yöntem yaklaşık 5-6 yıldan beri kullanılmaktadır. Teknik son derece kolaydır. Uygulama kliniğimizde veya hastanede yapılabilir. Uygulama süresi 20-40 dakika kadardır.

Ameliyat sonrasında hastada iz bile belli olmamakta ve hemen 3-5 gün içinde normal hayatına dönebilmektedir. Yapılır yapılmaz aşırı terleme durmakta ve normal  bir insan gibi terlemektedir. Hastanede yatmayı gerektirmez, günlük cerrahi işlemdir. Bu yöntemde cilt çıkarılmadığı için hasta sorunsuz olarak iyileşmekte, aşırı terleme ve kötü koltuk altı kokusu problemi kalıcı olarak düzeltilmektedir. Sonuç kesindir.

 

Kötü koltuk Altı Kokusunun Kalıcı  Tedavisi

Tüm sağlıklı insanlarda olması gereken vücudun su, tuz ve ısı dengesini sağlayan fizyolojik bir olaydır. Ancak koltuk altından aşırı terleme ve sonucunda oluşan kötü kokular günümüz modern insanının sosyal hayatını önemli derecede etkiler, sonuç olarak da ciddi psikolojik sorunlara bile neden olabilir.

Erkeklere oranla kadınlarda daha sık olan bu sıkıntı, bazı insanlarda inanılmaz boyutlardadır. Kapalı bir mekana girdiklerinde kötü koltuk altı kokusu tüm odaya yayılır ve burada bulunan herkesi rahatsız eder. Hiç bir deodorant vs ile de bastırmak mümkün değildir.

Vücuttaki bu kokuyu standart terleme kokusundan ayırmak gerekir. Bu konu oldukça farklı yapıda ve ileri derecede etrafı rahatsız edecek düzeydedir. Bu kişiler bazen bu durumun farkında değillerdir. Ancak çevredeki insanlar rahatsız olsalar da belli etmemeye çalışarak bu kişiden uzak durmaya çalışırlar. Böyle olması ise, kişinin sosyal ve özel hayatını ciddi derecede olumsuz etkiler. İş yerinde veya diğer sosyal ortamlarda dışlanma olasılıkları yüksektir.

Bu koku, koltuk altında bulunan ter bezlerinin salgısından kaynaklanmaktadır. Erkek veya kadın fark etmez. Erkekler bunu erkeklik kokusu olduğunu düşünerek kendilerini avuturlar, ama kimse bu kokudan hoşlanmaz. Aynı durum kadınlarda da olabilir ve deodorant veya parfüm kullanımı bu kokunun oluşmasını bir derece azaltsa da tamamen ortadan kaldırmaz. Sabah deodorant kullanıldığında azalır, ama birkaç saat sonra tekrar ortaya çıkar. Yaz aylarında da sıcağın etkisi ile terlemedaha da artmasıyla kötü koltuk altı kokusu daha da dayanılmaz olur. Kış aylarında ise kalın giysiler giyildiği için koku elbiselere siner, hasta ne kadar banyo yaparsa yapsın, elbiseler,  kazaklarda bu koku devamlı olarak mevcuttur.

Kötü koltuk altı kokusu için geçici çözümler

Sık banyo yapmak ve deodorantlar kullanmak kötü koltuk altı kokusunu biraz azaltsa da tamamen geçirmez. Bazen kalitesiz deodorant kullanıldığında kokubununla birleşip daha da dayanılmaz olabilir.

 

Kötü kokuda kesin tedavi cerrahide :

Lokal anestezi altında basitçe yapılabilen uygulama da koltuk altından yapılan küçük kesilerden girilerek sadece aşırı kötü kokuya neden olan bezler çıkarılır ve deri sağlam kalır. Küçük bir cerrahi müdahale ile yapılan bu işlem oldukça kolay ağrısız ve etkilidir.  Hastadan bu bezler çıkarılır. Normal herkes gibi terlemesi sağlanır. Dolayısıyla kötü koku bir daha dönmemek üzere tedavi edilmiş olur. Uygulama süresi 20-40 dakika kadardır.

Ameliyat sonrasında hastada iz çok belli olmaz ve hemen 3-5 gün içinde normal hayatına dönebilir. Yapılır yapılmaz aşırı koku salınımı durur ve normal  bir insan gibi terler. Hastanede yatmayı gerektirmez, günlük cerrahi işlemdir. Bu yöntemde cilt çıkarılmadığı için hasta sorunsuz olarak iyileşir, aşırı terleme ve kötü koltuk altı kokusu problemi kalıcı olarak düzeltilir. Kötü koltuk altı kokusu tedavisi ile alınan sonuç kalıcı ve kesindir.