Please update your Flash Player to view content.

Diğer Tedaviler

1. Genel Cerrahi 

 • Laporoskopik ameliyatlar
 • Fıtık ameliyatları
 • Safra kesesi ameliyatı
 • Bağırsak ameliyatları
 • Gastroskopi
 • Kolonoskopi vb.

 2.Beyin Cerrahisi 

 • Beyin tümörleri
 • Kafatası yaralanmaları
 • Bel - Boyun Cerrahisi
 • Çocuk ve yetilşkine ait tüm beyin cerrahisi (nörosirujik ) ameliyatları

 3. Kulak Burun Boğaz Cerrahisi 

 • Bademcik ameliyatı
 • Burun Geniz ameliyatı
 • Gırtlak kanseri ameliyatları
 • Ses teli ameliyatları
 • Ses inceltme ameliyatı
 • Ses kalınlaştırma ameliyatı (Phonosurgery) vb.

Kulak Burun Boğaz ile ilgili özel tedaviler

Voice Surgery / Voice Change / Voice Aesthetics and other special treatments ...

* ÖZEL TEDAVİLERİMİZ ....

Ses Hastalıkları , Ses Estetiği , Ses Değiştirme , Ses Terapisi , Ses sağlığı ve ses hijyeni eğitimi , Profesyonel Sahne ve Sahne Sonrası Desteği

Kekemelik Tedavisi , Dil ve Konuşma Bozuklukları Tedavisi

Ses Hastalıkları , Ses Tedavileri ve Ses Sağlığı İle İlgili Her şey Burada …

• Ses muayenesi ve akustik ses analizi

• Ses teli kanseri tanı ve tedavisi

• Ses kısıklığı tanı ve tedavisi

• Ses teli nodülü tanı ve tedavisi

• Ses teli polip tanı ve tedavisi

• Ses teli felci tanı ve tedavisi

• Larenjit tanı ve tedavisi

Ses Cerrahisi

• Ses teli nodülleri (polip, Kist vb.)

• Ses teli felçleri

• Kas gerilim disfonisi

• Ses teli tümörleri

• Ses estetiği

• Ses inceltme

• Ses kalınlaştırma

• Ses değişimi

4. Kanser Cerrahisi ve Tedavisi (Onkoloji)

 • Onkoloji Cerrahisi
 • Kemoterapi
 • Radyoterapi (Işın Tedavisi)
 • Tamamlayıcı Tıp
 • Akupunktur vb.

5. Ortopedi ve Travmatoloji Cerrahisi

 • Diz protez
 • Kalça protez
 • Bel fıtığı cerrahisi
 • Boyun fıtığı cerrahisi
 • Çekiç parmak sendromu
 • Halluks Valgus Cerrahisi
 • Artroskopik cerrahisi
 • Pediyatrik/ Çocuk ortopedik cerrahi
 • Ortopedik onkolojisi (Kemik kanseri)
 • Spor cerrahisi

6. Kalp ve Damar Hastalıkları Cerrahisi

 • Koroner by pass ameliyatları
 • Kalp kapağı ameliyatları
 • Büyük damar operasyonları ( torakal, abdominal ve toraoabdominal aort anevrizması, aort disseksiyonları )
 • Kalp pili
 • Periferik damar ameliyatları
 • Çocuk kalp ameliyatları
 • Koroner anjio plasti – PTCA
 • Ve diğer kalp damar ameliyatları…

7. Üroloji & Androloji Cerrahisi

 • Klasik prostat cerrahisi
 • Green light prostat ameliyatı
 • İnkontinans ameliyatı (idrar kaçırma)
 • Böbrek hastalıkları
 • Böbrek Taşı
 • Mesane Taşı
 • Penil protez
 • Penil büyütme
 • Penil rekonstrüksiyonu vb.

8. Radyolojik Tetkikler 

 • MR
 • Anestezi eşliğinde MR
 • Tüm Vücut MR
 • Anjiyografi
 • Bilgisayarlı Tomografi (MULTI SLICE 64)
 • Kalsiyum Skorlama (koroner arter)
 • BT koroner anjiyografi
 • BT anjiyografi
 • BT enteroklizis
 • Sanal Kolonoskopi/Bronkoskopi
 • Dijital Floroskopi
 • İntravenöz pyelografi (İ.V.P)
 • ÖMD (Özefagus-mide-duedonum) grafisi
 • İnce bağırsak pasaj grafisi
 • Kolon grafisi
 • Enteroklizis
 • Dijital Röntgen
 • Kemik Yoğunluğu Ölçümü (Kemik dansitometre)
 • Dijital Mamografi
 • Renkli Doppler Ultrasonografi
 • Ultrasonografi
 • Vasküler ve Non-vasküler Girişimsel Radyoloji
 • DSA (Digital Substraction Angiography) vb.

 

Bu ve diğer konularda danışmanlık için bizimle iletişime geçin